soroush

soroush

اهمیت حرکت و فعالیت ورزشهای اصلاحی در جهت کاهش هزینه های درمان بیماری ها

   حرکت و فعالیت نقش اساسی و حیاتی در زندگی انسان دارد. در اثر عدم حرکت و کاهش فعالیت‌های بدنی، انواع بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمانی و روانی در انسان به وجود خواهد آمد، که با صرف هزینه‌های بسیار زیاد باید…

آشنای با مقوله حرکات اصلاحی

   بی شک یکی از ابزارهای مهم حرکات تکاملی انسان، برخورداری از سلامت کامل به معنای کارکرد طبیعی بدن و تعامل ارگانیک جسم، روح و روان است که شاید بیشترین سهم را در این زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی…