آشنای با مقوله حرکات اصلاحی

   بی شک یکی از ابزارهای مهم حرکات تکاملی انسان، برخورداری از سلامت کامل به معنای کارکرد طبیعی بدن و تعامل ارگانیک جسم، روح و روان است که شاید بیشترین سهم را در این زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی به دلیل گسترش چند وجهی و ساختار چندگانه علمی خود عهده‌دار باشد. در این راستا ضرورت توجه به این علم بین رشته‌ای به دلیل تنوع گرایش‌های موجود از یک سو و عنایت ویژه به حرکات اصلاحی و درمانی به عنوان مهم‌ترین و کاربردی‌ترین گرایش آن از سوی دیگر بیش از پیش خود را نمایان می‌کند. شاخه‌ای که علی رغم اشتراکات بسیار با علوم توانبخشی به دلیل ویژگی‌های خاص و همپوشانی با مفاهیمی چون تربیت بدنی تکاملی و تطبیقی از ماهیت و کارکرد مستقلی برخوردار است. موضوع مورد مطالعه در حرکات اصلاحی و درمانی، بررسی ضعف‌ها، ناتوانی‌ها و ناهنجاری‌هایی است که به دلایل گوناگون از جمله عادات حرکتی نامناسب، فقر حرکتی، شرایط نامناسب محیطی، نژاد و …، ساختار اسکلتی-عضلانی-عصبی را تحت تاثیر قرار داده و دچار اختلال می‌کنند.

   تعریف کلی و مفهومی حرکات اصلاحی: حرکات اصلاحی به مجموعه تمرینات، حرکات، فعالیت‌های منظم نظام‌دار و هدفمندی اطلاق می‌شود که با هدف شناسایی، تشخیص و رفع ناتوانی‌ها و ضعف‌های جسمانی، روانی، ارگانیکی، اصلاح ناهنجاری‌های بدنی و پیشگیری و درمان برخی از بیماری ها، با تاثیرگذاری بر سیستم عصبی-عضلانی-اسکلتی بر مبنای اصول علمی، طراحی و زیر نظر متخصص در دوره‌های زمانی و تکراری مناسب اجرا می‌شود.

منبع : حرکات اصلاحی ناشر، بامداد کتاب

مولفان : دکتر مسعود گلپایگانی، محمدخرمی مقدم، آیت طهماسبی